۰۷ : ۲۱ - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ Thursday  18   October   2018  | 
کد خبر: ۶۲۵
تعداد کل نظرات: ۶۵ نظر
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۴ - ۲۱ مهر ۱۳۹۷
شنبه ۲۱ مهر
صعود ۰.۰۴ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۷۴.۴۰ میلیون

به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۰.۰۴ درصدی به ۷۴ میلیون ۴۰۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید


جدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.


*****************پنج شنبه ۱٩ مهر
صعود ۳.٠۳ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۷
۴.۳۷ میلیون
به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۳.٠۳ درصدی به ۷۴ میلیون ۳۷۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید


جدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.


*****************


دوشنبه ۱۶ مهر
نزول ۲.۴۵ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۷۲.۱۸ میلیون
به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افت ۲.۴۵ درصدی به ۷۲ میلیون ۱۸۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید


جدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.


*****************

یکشنبه ۱۵ مهر
نزول ۱.۲۳ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۷۳.۹۹ میلیون

به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افت ۱.۲۳ درصدی به ۷۳ میلیون ۹۹۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید


جدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.


*****************

شنبه ۱۴ مهر
نزول ۰.۸۶ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۷۴.۹۱ میلیون

به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افت ۰.۸۶ درصدی به ۷۴ میلیون ۹۱۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید


جدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.


*****************

کارنامه شهریورماه بازار خودرو:
صعود 14.72 درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به 76.31 میلیون

به گزارش اقتصادوما، در شهریورماه شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش
14.72 درصدی به 76 میلیون 310 هزار تومان رسید. شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی نسبت به سال گذشته، افزایش 87.6 درصدی را نشان می دهد. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید.
 

جدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.***********************

کارنامه مردادماه بازار خودرو:
صعود ۲۸.۰۷ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۶۶.۵۲ میلیون

به گزارش اقتصادوما، در مردادماه شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش
۲۸.۰۷ درصدی به ۶۶ میلیون ۵۲۰ هزار تومان رسید. شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی نسبت به سال گذشته، افزایش ۶٥.۲ درصدی را نشان می دهد. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید.
 

جدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.


***********************

کارنامه تیرماه بازار خودرو:
صعود ۵.۴ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۵۱.۹۴ میلیون


به گزارش اقتصادوما، در تیرماه شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۵.۴ درصدی به ۴٩ میلیون ۹۴۰ هزار تومان رسید. شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی نسبت به سال گذشته، افزایش ۲۹.۵ درصدی را نشان می دهد. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید.
 


جدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.

جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.***********************

کارنامه خردادماه بازار خودرو:
صعود 
۱۰.۵۹ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۴٩.۲۸ میلیون

به گزارش اقتصادوما، در خردادماه شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۱۰.۵۹ درصدی به ۴٩ میلیون ۲۸۰ هزار تومان رسید. شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی نسبت به سال گذشته، افزایش ۲۳.۲ درصدی را نشان می دهد. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید.

 


جدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)

جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.

جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.***********************

کارنامه اردیبهشت ماه بازار خودرو:
صعود ۵.۴۹ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۴۴.۵۶ میلیون

به گزارش اقتصادوما، در اردیبهشت ماه شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۵.۴۹ درصدی به ۴۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسید. شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی نسبت به سال گذشته، افزایش ۱۰.۵ درصدی را نشان می دهد. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید

 

***********************

کارنامه فروردین ماه بازار خودرو:

افت ۰.۰۲ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۴۲.۲۴ میلیون

به گزارش اقتصادوما، در فروردین ماه شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افت ۰.۰۲ درصدی به ۴۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید. شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی نسبت به سال گذشته، افزایش ۴.۵۳ درصدی را نشان می دهد. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید

 

***********************

کارنامه سال ۹۶ بازار خودرو:
افزایش ۴.۶۳ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۴۲.۲۵ میلیون در سال ۱۳۹۶
به گزارش اقتصادوما، در سال ۱۳۹۶ شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۴.۶۳ درصدی به ۴۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید. 
جزئیات تغییرات قیمت خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید


جدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی) 

جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.

جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
انتشار یافته: ۶۵
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
1
8
تنها راه تجمیع تمامی خوروسازها حول دو کنسرسیوم مستقل و رقابتی است، آنگاه دو تا پلت فرم روز دنیا انتخاب، همه مدل ها از سوار یت ا پیکاپ را بر اساس این دو "پلت فُرم" تولید کنند. اشتراک 50 الی 80 درصدی قطعات پلت فرم مشترک کشوری، باعث می شود، قطعه ساز ی اوبه به صرفه شود و هزینه پایین.
اگر دولت هم دندان طمع بکشد و خودروسازی گاو شیره نداند، آن وقت خواهید دید خودروی به مراتب با کیفیت تر پراید و ارزان تر آن می توان تولید کرد و بازارهای صادراتی را هم داشت!
می توانند، ولی به دلایلی نمی خواهند این کار بکنند. این قبیل پیشنهادها، سال هاست می شود، ولی نمی خواهند !! نمی دانم چه اصراری دارند ملت ایران این قدر رنج بکشد؟!
این همه خسارت جانی و مالیف هدرر فت بنیزین.. برای چه آخر؟!
مجتبی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
7
1
فقط ساندرو استب وی جذب مشتری داره
جاوید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
0
4
بسمه تعالی
باسلام متاسفانه با روند فعلی افزایش قیمت خودرو که داریم این افزایش موقتی باشد ودر کوتاه مدت دولت بجای افزایش قیمت خودرو قیمت خودرو راپایین بیاورد وعلاوه بر اون قیمت بنزین را افزایش دهد ما در هیچ جای دنیا ندیدیم هم محصول وهم بنزین باهم افزایش قیمت داشته باشند این ظلم به ملت حساب میاد موفق باشید
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
3
2
دنا پلاس چي شد آخر؟ ميفروشن يا بريم يه چي ديگه بگيريم...
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۴
4
3
ساندرو استپ وی با این قیمت ، راننده هاش رو باید هو کرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۵
2
0
نیسان دوگانه اقساطی کی اعلام میشه؟؟
پاسخ ها
امین
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اگر میخوای باهاش کار کنی صفر نخر، بگرد یه مدل زیر 90 کم کار بخر، جدیدا شانسیه ولی اکثرشون آشغال هستن.
یکیشو چند ماه پیش صفر برداشتم، پدرمو در آورد، همه چیشو عوض کردم،
گیربکس
دفرنسیال
گاردن
دیسک و صفحه
پلوس
جلو بندی
نوار و تیوپ
لنت
و ......
همین هفته ی پیش با کلی ضرر فروختمش

اگر هم باورت نمیشه شماره بذار تا فاکتور هاشو برات بفرستم
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
0
3
تا کی میخواهید به مردم دروغ بگیدالبته مردم ایران حقشون هستش که ماشین بد سوار بشن وپول زیادی بدن نه ماشین هرچیزی تو ایران گرون میشه مردم بیشتر گرایش پیدا میکنن بهش ولی بهترین کار نخریدن هستش
بهروز
|
United Arab Emirates
|
۱۸:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۸
0
0
فروش نقدی پژوslxنقدی کی اعلام میشه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
0
2
نوراله هدا یه کمی ار طول عرض دنا پلاس کم کنید مخصوصا کاپوت جلو خیلی بی قواره هست و چراغ جلو خیلی ساده ومسطتییل هست .خودرو پای بی قواره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
0
0
خودرو صفر ممنوع خیلی خوب اما حیف ملت فریب وام را خوردن حالا هم همان اذیت کردن های پیش را تکرار می کند دیگه هیچ کس جواب گو نیست به امیدآن روز که از انحصار بودن نجات پیدا کنیم قیمت پریددر عراق هشت دو پنجاه دولار ؟؟؟؟؟؟؟؟ ایران چند؟؟
امین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
0
0
باسلام در خصوص طرح تیران خودرو که خودروهای خود را از این ماه با مدل 97به بازار میاره خبری از شرکت سایپا نیست
افشین رضای2 زنگنه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
0
0
سبلام تورا به خدا نسبت به کاهش سو24 درصدی هایما 36 ماه اقدام بکنید چونک ه با هیچ منطقی سازگار نیست اگر تجدید نظر نماید دعاگوی شما میشویم صدها نفر
طعمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
0
0
سلام شرايطي اقساط سمندكي اعلام ميشه
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
0
0
پژو پارس شرایط کی سایتش باز میشه
مهشید
|
United Arab Emirates
|
۰۸:۳۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
1
0
سلام پژو ۲۰۶ صندوقدار شرایط کی سایتش باز میشه با تشکر
اسکندر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
0
0
سلام. زمان پیش فروش پژو 208 را لطفا اعلام بفرمایید ممنون
Davod
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۴۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
0
0
راهپیمایی 22بهمن تموم شد خرتون از پل گذشت فروش خودرو رو قطع کردین واقعا که
ناشناس
|
United States
|
۲۰:۴۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
0
0
رنو استپ وی کیه
Mohammad
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
0
1
سلام سایت فروش اقساطی کی باز میشه ظاهراً امروز کلا بسته بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
0
2
چه فایده کارخون ها خودروهای پرسودو دست مردم نمیدن که میدنش به دلالای خودشون
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
0
2
پیش فروش ساندرو دنده اتومات کی اعلام میشه.خداراشکر شما جواب هم که نمیدین
مشتری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
0
0
لطفا زمان پیش فروش خودرو ها را لا اقل یک هفته زودتر اعلام کنید
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
0
0
Slx tu5 اقساطی کی شروع میشه
سیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
0
0
پیش فروش ساندرو اتومات را حداقل یک هفته وقت برای ثبت نام بدهید.به محض اعلام سایت تکمیل وبسته میشه.این چه ساخت وپاختیه؟
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
0
0
واقعا بر چه اساسی اینا قیمت گذاری میکنم
هر روز
اه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۴
0
0
واقعاباید تاسف خورد برای اوضاع نامناسب این روزای خودرو هییییی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
0
جیب مردم خالی کنید ایرانی به ایرانی رحم نمیکندبعد از کشورها دیگه چه توقعاتی داریم وآقا که متاسسسسسسسسسفم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
0
0
سلام واقعا ما ایرانی ها بدبختیم اخه چقدر دزدی
مریم
|
-
|
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
0
0
چرا خوردرو این همه افزایش قیمت داره چراکسی نظارت نمیکنه مگه تو بازار نیستین با هزا بدبختی ی وام جور کردیم حالا زمان پرداخت وام شد یه هفته ای ی ماشین 4 ،5 میلیون افزایش قیمت داشته
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
0
0
سلام ،قیمت های جدید محصولات ایران خودرو کی اعلام میشه،آیا افزایش قیمت خواهد داشت یانه؟
ولی اگه افزایش قیمت داشته باشه خیلی به مردم ظلم میشه چون قیمت های فعلی خودش خیلی گرونه،درضمن اگه افزایش قیمت داشته باشه با شعارسال که حمایت ازکالای ایرونیه همخوانی نداره،تورو خدا یه کم به فکر مردم هم باشید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
0
0
سلام شرایط فروش اقساطی ۴۰۵jlxکی اعلام میشه ۰۹۱۹۵۶۴۶۸۱۳
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
0
0
شانس نداریم اگه الآن من BMWداشتم ورشکست میشدالآن دنا داریم حاشیه بازارشمنفی هست فقط دنا باوانت آریسان حاشیه منفی دارن
رسول
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
0
0
فروش فوری استپ وی همیشه وجود داره:؟
ز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۴
0
0
دوستان گول قیمت های غیر واقعی دلال ها را نخورید خودمون به همدیگه رحم کنیم
حسن پور
|
Kyrgyzstan
|
۱۷:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۶
0
0
آیاایران خودرو شرایط فروش اقساطی محصولات خودبخصوص دنا رابرای هفته آینده وهمچنین عیدسعیدفطر راخواهدداشت؟
امین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
0
0
من که میگم تا گرونتر نشده یه سمندef7 بنزینی بخرم بعدا دیگه نمیتونم بخرم آخه عاشق این مدل شدم قیمتش نسبت به آبشن ها وموتور قدرتمندش می ارزخ
امین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
0
0
من که میگم تا گرونتر نشده یه سمندef7 بنزینی بخرم بعدا دیگه نمیتونم بخرم آخه عاشق این مدل شدم قیمتش نسبت به آبشن ها وموتور قدرتمندش می ارزه
م چ
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
0
0
به زودی شاهد افت قیمت خودرو خواهیم بود موقعیکه نقدینگی مردم کم شد وبیکاری وتورم به حدی برسد که هیچ کس توان خرید خودرو رو نداشته باشند ولوازم یدکی خودرو های خارجی کمیاب شود مردم متوجه خواهند شد که سرمایه خود را برای هیچ که قیمت تمام شده آن حتی یک چهارم پولی که هدر دادند نیست دادند قیمت های نجومی خودرو سریعا فرو خواهد ریخت این خبر تا حداکثر اسفند امسال حتما اتفاق خواهد افتاد
saman
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
0
0
فعلا انحصار دست یک مشت انگل منفعت طلبه مردم هم آنقدر بی عار هستند که هر بلایی سرشون بیاد قبول می کنن ماشین های آشغال داخلی را به قیمت بنز بی ام دبلیو مازراتی لامبرگینی رولس رویز و بوگاتی سوار می شن خوشحال هم هستند ضمنا به رخ همدیگه هم می کشن هرکس یک میلیون ماشینش گرونتره به رخ پایینتر از خودش می کشه فرهنگ این ملت دو نسل دیگه بگذره شاید درست بشه الآن قرار شده هیچکس تو این وضعیت ماشین نخره ولی متاسفانه بعضی ها میان می نویسن پس فروش ساندرو دنا فلان و فلان کی شروع می شه!!!؟؟؟
مسعود
|
Spain
|
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
0
0
واقعا ایرانی لایق این خودروهای مزخرف هست ؟ چرا خودشون سوار این لگن ها نمیشن؟
حسین
|
Netherlands
|
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
0
0
خدا لعنت شون کنه با این قیمتها
مخمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
0
0
با این روال پیش بره شاهد جهش دوباره خودرو های ایرانی خواهیم بود . یعنی خودرویی مثل 207 اتومات روشما 85 م در نظر بگیرین .
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
0
0
سلام با توجه به عدم ارایه برخی خودروها مثل سری دنا پلاس باید آماده افزایش چشمگیر قیمت این سری خودرو ها باشیم
بهروز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
0
0
این مردم همیشه تاوان اشتباهاتشون رو میدن,ایا هیچ فکر کردیت این همه بلاها اعتراضی نداره,مردم خوب گوش کنید ,اگه هم ظرفیتش رو هم نداشتید که درک کنید انچه که میگم ,حق رو میدم,.کمتر گناه کنید سختتر گول شیطون رو بخورید, به خودش قسم وجود داره اون و اوظاع همه مملکتها رو اون میچرخونه,24000 نفر تا الان اومدن اینا رو گفتن ولی شیطون باز کار خودش رو بلده,,کمتر گناه کنید کمتر..وسلام ن.ع ح
مهدی
|
United Arab Emirates
|
۲۳:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
0
0
اخه چرا اینطوری شده اخه چرا؟؟؟؟ بدبخت بیچاره ها دارن له میشن، این کشور صاحب نداره اگه داره چرا اینطوری شده اقای ریاست جمهور کو این کلید؟؟؟؟چرا ما بدبخت بیچاره ها آرزومون سوار شدن این ماشینای مسخره با این قیمت باشه اخه چرا؟؟؟
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
0
0
نخریم بعد ببینیم چطور به التماس خواهند افتاد برای فروش آشغالهاشون...
نخریم دوستان...
نخریم برادران...
ایرانی خراسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
0
0
هنوزامضای ترامپ روی کاغذخشک نشده هردو شرکت خودروساز بهم ریختن شماکه میگفتین خارج شدن امریکاازبرجام روکارماتاثیری نداره پس معلومه شماخودروسازنیستین فقط قطعه هاراازچین میارین وسره میکنین وبه مردم قالب میکنین واقعا هرکس بجای شما کوته فکرها تواین جهل سال بود یادگرفته بود خودرودرست کنه شما مسولین خودروساز اول ملت رادورمیزنین وبعدش هم مسولین نظام رادورمیزنین وچاپلوسی میکنین که ما به خودکفای رسیدیم بجای مسولین نظام بودم همه شماراباید بخاطر خیانت به نظام مقدس اسلامی جلوی جوخه اعدام میذاشتم تابرای بقیه خیانتکاران به ملت رشید ایران وحومت اسلامی درسی بشه که دیگه چاپلوسی یادشون بره
ایرانی خراسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
0
0
هنوزامضای ترامپ روی کاغذخشک نشده هردو شرکت خودروساز بهم ریختن شماکه میگفتین خارج شدن امریکاازبرجام روکارماتاثیری نداره پس معلومه شماخودروسازنیستین فقط قطعه هاراازچین میارین وسره میکنین وبه مردم قالب میکنین واقعا هرکس بجای شما کوته فکرها تواین جهل سال بود یادگرفته بود خودرودرست کنه شما مسولین خودروساز اول ملت رادورمیزنین وبعدش هم مسولین نظام رادورمیزنین وچاپلوسی میکنین که ما به خودکفای رسیدیم بجای مسولین نظام بودم همه شماراباید بخاطر خیانت به نظام مقدس اسلامی جلوی جوخه اعدام میذاشتم تابرای بقیه خیانتکاران به ملت رشید ایران وحومت اسلامی درسی بشه که دیگه چاپلوسی یادشون بره
برزین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
0
0
خود مردم از همه بدترن به هم رحم نمی کنن هرکی هر قیمیت دوست داره میزاره
چه بخری چه نخری کلاه رفته سرت ، لعنت به هر چی دزده
دولت دزده از مردم چه انتظاری دارید
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۹
0
0
چرا زمان دقیق و اعلام نمیکنید
کیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
0
0
قیمت ثابت رو حداقل تعیین کنین بدونیم با خودمون چند چندیم
علی بابا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
نه تنها هیچی ارزون نشده ، هر روز داره گرون تر هم میشه.
نیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
اگر تا این وقت هم افزایش قیمت نداشتند منتظر گرفتن مجوز هستند....... مثل ایران خودرو و سایپا
با این وضعیت گرونی که برای همه اقلام داریم واقعا قیمت خودرو چقدر افزایش داره؟
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
وقتی قیمت خوراک و پوشاک بیشتر از 2 برابر شده مطمئنا باید قیمت خودرو هم بیش از 2 برابر بشه. قیمت ارز از 4200 تومن دقیقا 2 برابر شده. قیمت خودرو هم حداقل باید 2 برابر بشه.
شوش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
با توجه به قیمت دلار و نابسامانی بازار ارز افزایش قیمت حتمیه و طبیعی دیگه بورسم به طبعش باید این افزایش رو تجربه کنه
اسی تاتار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
آقا قیمت خودرو مثه کالاهای دیگه داره میره بالا...وقتی قیمت دلار میره بالا و همین جوری در حال افزایشم هست پس افزایش قیمت خودرو اجتناب ناپذیره
کیوان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
خودرو ها دوباره قیمتش میره بالاتر چون اینا هنوز اون قطعاتی که با دلار بالاتر خریدن رو وارد بازار نکردن به محض اینکه خودروهاییکه با دلار 6 تومن وارد کردن تموم بشه افزایش قیمت دارن چون اگه غیر این باشه ضرر میکنن.
بابک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
من شنیدم مدیران خودرو افزایش قیمت مرحله دوم خود را بزودی اعلام می کنه .تیگو 7 حدود 350 تومن
پسر شجاع
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
افزایش قیمت دلار مطمئنا بر روی قیمت خودرو ها طبیعیه حالا بهترین کاری که میتونن خودروساز ها بکنن حداقال عرضه رو زیاد کنن تا تقاضای مازاد ایجاد شده از بین بره و قیمت ها تعدیل بشه.
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
تمامی اجناس حداقل 2 برابر شده اند ، از توليد داخل گرفته تا وارداتی ، حالا دست گذاشتن روی خودرو که نبايد گرون بشه ، با توجه به اينکه قيمت ارز نسبت به سابق 3 برابر شده است.
crocodile tears
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
متاسفانه دولت از یک طرف تامین ارز با قیمت مناسب نمی کنه و از طرف دیگه حق افزایش قیمت رو به تولید کننده نمیده! پس خودروساز از کجا حق الزحمه نیروهاشو تامین کنه؟؟
شاهین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
دیگه قیمت خودرو هم مثل تمام اجناس دیگه گران شده اینکه ایراد بگیریم شاید دیگه گوش شنوایی براش نیست همه چیز گرون شده خودرو هم روش
سامان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
با افزایش قیمت ارز در بازار ثانویه که تاثیر مستقیم بر روی قیمت مواد اولیه داره، مطمئنا قیمت نهایی خودرو در بلند مدت افزایش داره
سپهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
خوشم میاد مردم باهوشی داریم خخخخخخخخ
همه میدونن بازم قیمت میره بالا همه دارن میخرن
البته چیکار کنیم برای اینکه ارزش پولمون از این بیشتر نیاد پایین مجبوریم
نام:
ایمیل:
* نظر: